İçine Girilebilir Raf Sistemi

İçine Girilebilir Raf Sistemi, çeşit ve nitelik bakımından aynı özelliklere sahip, yüksek miktarda stoklanması gereken ürünlerin, derinlemesine istiflenmesine ve tahliyesine olanak sağlar.

Konvansiyonel istifleme araçları, zemine konulan kılavuz raylar yardımıyla kanallara giriş-çıkış yaparak, paletleri, sistemde derinlemesine yer alan özel şekillendirilmiş profillerin üzerine istifler.

İstifleme LIFO (Last In Fırst Out – Son Giren İlk Çıkar) prensibine göre yapılır.

Avantajları:

» Minimum koridor sayısı

» Maksimum hacim kullanımı

» Çok katlı olarak, derinliğine istifleme olanağı

» Aynı cinsten ürünlerin yüksek miktarda depolanabilmesi

20130929T12254127440590300